Regulamin:

Regulamin:

Zgłoszenie strony do katalogu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 • Każdy użytkownik może zaproponować dołączenie swojej strony do katalogu.
 • Akceptacja nowych wpisów następuje w okresie do 5 dni. Pierwszeństwo mają wpisy płatne. Uwaga! Opłata jest wnoszona m.in. za szybsze rozpatrzenie oraz za możliwość dodania strony do większej ilości kategorii oraz za promocję strony na łamach katalogu.
 • Akceptujemy tylko domeny i subdomeny. Podstrony zgłaszane w formularzu w pozycji URL będą odrzucane (można je dodać jako linki w opisie witryny).
 • Strony powinny być dodawane do odpowiednich kategorii i podkategorii. Złe dopasowanie powoduje zmianę dopasowania lub skasowanie niepasującej kategorii.
 • Do katalogu nie zostaną dodane strony o tematyce: erotycznej, nacjonalistycznej, rasistowskiej, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym czy w jakikolwiek inny sposób niezgodnej z prawem polskim. Nie zostaną zaakceptowane również strony o niskiej wartości technicznej, strony nieistniejące, strony w budowie, strony typowo spamerskie, bez żadnej wartości merytorycznej, zapleczowe oraz wszelkiego rodzaju strony mogące wyrządzić szkody użytkownikowi poprzez rozpowszechnianie wirusów.
 • Zgłaszana strona nie może być kopią innej strony, składać się wyłącznie z reklam lub samych odnośników (tzw. farmy linków) i musi zawierać treść w języku polskim.
 • Obowiązkiem dodającego stronę jest sprawdzenie, czy taka strona istnieje już w bazie.
 • Zgłaszana strona powinna być prawidłowo opisana. Najlepiej zgodnie z zasadami języka polskiego. Tytuł i opis muszą być sformułowane w sposób logiczny i poprawny językowo (stylistycznie i ortograficznie).
 • Tytuł i opis nie mogą być zlepkiem słów kluczowych ani zawierać: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli.
 • Tytuł powinien składać się z od 5 do 80 znaków, natomiast opis musi składać się z minimum 400, a maksimum 2000 znaków.
 • Jeżeli opis zawiera więcej niż 400 znaków to może zawierać do trzech linków, ale mogą one prowadzić tylko do podstron serwisu, który jest dodawany. Nie mogą prowadzić do subdomen lub innych stron.
 • W przypadku zgłoszenia do akceptacji strony, która nie spełnia warunków regulaminu, żadne opłaty nie są zwracane osobie zgłaszającej. Podobnie jest w przypadku odrzucenia strony. Zgłaszający jest o takim fakcie informowany drogą elektroniczną.
 • Moderatorzy nie odpowiadają za niedostarczenie informacji o odrzuceniu strony.
 • Moderatorzy katalogu nie ponoszą odpowiedzialności za materiały zgłaszane przez jego użytkowników.
 • Za ewentualne naruszenie praw autorskich przez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba, która je zgłosiła do publikacji.
 • Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian tytułów i opisów stron umieszczanych w Katalogu. Zastrzegamy sobie również prawo do pojedynczej i grupowej zmiany lokalizacji wpisów bez zgody i powiadamiania ich właścicieli, a także prawo do zmian przypisanych do strony kategorii czy podkategorii.
 • Płatności w serwisie obsługuje firma Dotpay S.A.
 • Moderatorzy katalogu pragną zapewnić swoich użytkowników, iż w pełni szanują ich prawo do prywatności i ochrony danych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.
 • Nie udostępnimy nikomu danych osobowych naszych użytkowników.
 • Każdy z użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych w dowolnym momencie, poprzez kontakt z operatorem serwisu.
 • Rejestrując się w katalogu i dodając do niego swoją stronę internetową, każdy z użytkowników wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym drogą elektroniczną. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji reklamowych na swoją skrzynkę e-mail, poprzez kontakt z administratorem serwisu.
 • Redakcja katalogu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.